SOCIOS

GRILLE SCG (Mazaricos)
Imaxe de Grille SCG
Cooperativa nacida en 1967. Nove familias (8 de Grille e 1 de Antes) deciden xuntar todas as súas terras para unha explotación comunitaria. Na actualidade conta con máis de 200 vacas para muxir e ten unha produción de dous millóns cen mil litros ao ano
ÁNGEL SUÁREZ MOURO (A Baña)
Explotación familiar que evolucionou a unha cabana de 126 vacas en lactación e unha produción de un millón trescentos mil litros de leite ao ano
LANDEIRA SCG (Negreira)
Cooperativa para a produción de leite da parroquia de Landeira, con máis de 190 vacas para muxir e unha produción anual de máis de un millón oitocentos mil litros
SAT PERILLA (Santa Comba)
Histórica explotación de leite da parroquia de Alón, con máis de 160 vacas adultas e unha produción anual de máis un millón setecentos mil litros.
CELTIGOS SCP (Santa Comba)
Cooperativa da parroquia de Grixoa, con 148 vacas en lactación acadando unha produción de un millón e medio de litros ao ano.
SAT VILA ALBORÉS (Mazaricos)
Imaxe SAT Vila-Albores
Granxa da parroquia de Alborés, ubicada no lugar de Vilaferreiros, con cerca de 300 vacas para muxir e con unha produción anual de tres millóns douscentos mil litros de leite.
SAT CAAMAÑO (Mazaricos)
Imaxe SAT Caamaño
No lugar de As Espigas, parroquia de Alborés, esta explotación leiteira ten máis de 115 animais en lactación, producindo un millón douscentos mil litros leite ao ano.
GANDERÍA DOREIRO (Mazaricos)
Imaxe de Gandería Doreiro
Granxa familiar de As Espigas, na parroquia de Alborés, dedicada á producción de carne de vacún de alta calidade, con máis de 100 animais e 50Has de superficie.

6