VALORES

GANXABAR é unha filosofía

 • COOPERATIVISMO
  O sentir cooperativo de todos e todas os e as integrantes do Grupo GANXABAR foi posible esta singladura, que nos leva á innovación como camiño ao resultado. O traballo codo con codo, pensar no ben común é o importante.
 • TERRA
  O amor á terra é o que nos leva a vivir os nosos soños pegados a ela: Mazaricos, Santa Comba, A Baña, Negreira son os concellos que nos viron nacer e en eles é onde queremos desenvolvernos.
 • TRABALLO
  Arrimar o ombro, empuxar, codo con codo, no mesmo sentido, xunto co espíritu de sacrificio son as premisas que temos para conseguir que GANXABAR sexa un proxecto de futuro.
 • COMPROMISO
  A lealtade ao proxecto común, ás decisións tomadas democráticamente, actuando sempre coa maior eficacia, sen escatimar esforzos para que a realidade que é GANXABAR perdure no tempo.

1